خاک سپاری

خاک سپاری.... چه واژه ی غریبی

مگر می شود عزیز را به خاک سپرد؟! خاک سرد - بی مهر

اما عزیزم من تو را به خاک سپردم ... به همان خاک سرد و بی مهر

خاصیت خاک تجزیه کردن و به خاک تبدیل کردن است. از تنت چیزی نمانده بود که تجزیه شود. یادم هست با دستان ظریف و سردت دستانم را گرفتی و گفتی دیگر خوب نمیشوی.

آن لحظه هیچ حسی درباره ات نداشتم. هیچ حسی... نمیدانستم انقدر زود با من نامهربان خداحافظی میکنی...

حالا من ماندم و حسرت یکبار دیگر بوسیدنت. خاک مزارت بوسیدن ندارد عزیزم

تو را به خاک میسپارمت مادربزرگ عزیزم

/ 1 نظر / 21 بازدید
پرستوی مهاجر

سلام خوبید؟؟ دیگه نیستیدا سر بزنید بهم حاج خلیل صادقی