عذاب وجدان

امروز گناهی انجام دادم که میدونم هیچ وقت بخشیده نمیشه😢

امروز سر یه بچه کوچیک داد زدم داد زدم داد زدم خیلی بی پناه بود خیلی ترسیده بود خیلی کوچیک بود😟(از خودم بدم میاد)

انقدر داد کشیدم که گلوم درد گرفت دیگه نمیتونستم تو حالت عادی حرف بزنم به سرفه افتاده بودم😟😟

خیلی پشیمونم ...😳😳😳

به نظرتون جای جبران هست؟؟؟

قصد بخشیده شدن ندارم فقط بگید چه طور میشه از ذهنش پاک کنم

بغض تمام وجودمو گرفته.من خیلی بدم که ...

خودمو هیچ وقت نمیبخشم😟

کاش منم یه همچین موقعیتی برام پیش بیاد که بفهمم چی کشید اون بچه

/ 0 نظر / 21 بازدید