شور حسینی

چه بیهوده میجنگند برای نابودی شما

چه ابلهانه مینوسیند برای نابودی شما

چقدر حقیرند آنانی که نمیدانند که هستید

چقدر کور دل و کور قلبند همه آنانی که مهربانیت را نمیبینند

.... و چقدر شما بزرگی و بزرگی می کنی

چقدر پر شهامتی و پر شهادت

چقدر خونت جاودانه است

چه زیباست لحظه ای که کودکان کوچک با دستان بسیار کوچکشان بر سینه میزنند در عزایتان

من دیده ام من لمس کرده ام شور حسینیت را در جنینی که هنوز متولد نشده است تا یاد بگیرد چگونه برایتان عزاداری کند

چقدر آن لحظه تعجب آور بود برایم که با حسین حسین گفتنم به شور درآمد و لحظه ای آرام نگرفت

آقا چقدر بزرگیتان فرا گرفته همه هستی را   چقدر زیبا خودتان را به همه عالم و آدم ثابت کردید

السلام علیک یا ابا عبدالله

/ 0 نظر / 16 بازدید