عزیز مامان و بابا

سلام عزیزم خوبی همه زندگیبغل

امروز که مینویسم سه ماهو دو هفته شدی نمیدونم چه شکلی هستی نمیدونم چی کار داری میکنی فقط میتونم صدای قلب نازنینتو بشنوم.قلب وقتی از مطب دکتر میایم بیرون دلمون میخواد دوباره صدای قلب قشنگتو بشنویم دلمون برات تنگ میشه. همه فامیل بی صبرانه منتظر شمان.هورا

وقتی که فهمیدم هستی پا گذاشتم رو عرش خدا پیش فرشته ها انقدر به خدا نزدیک شدم که دیگه چیزی ازش نمیخوام جز سلامتی شماروفرشته

منو بابایی خیلی در موردت حرف میزنیم کلی برات برنامه داریم. میشنوی صدامونو؟ تعجبشوخیای مارو میفهمی؟چشمک عزیزم ما از الان داریم باهات زندگی میکنیم انگار که هستی و بین منو بابایی نشستی

باش گل زندگی و به ما زندگی ببخشلبخند

/ 1 نظر / 26 بازدید
نی نی

بله که می فهمم این چه شوخیاییه با من می کنید ناسلامتی الان -5 ماهمه ها هنوز شوخیای -5 ماه بکنید[نیشخند]