میدونی روز خوب چه روزی؟؟؟؟

سلام

روز خوب چیست؟سوال

آدم این شکلی نیشخند باشه؟

یا این شکلیلبخند  ؟؟

نکنه باید این جوری قهقهه باشه؟؟

به نظر من اگه اینجوری بغل باشیم روزامون همیشه خوبه.میدونی چرا؟؟ چون همه واسمون عزیزن    همه قابل احترامن     همه تو چشمامون مهربون به نظر میان چون خودمون مهربونیم.

به نظر من باید مثل مامانا باشیم. مامانا همیشه اینجورینماچ . من خیلی دیدم که مامانا فقط واسه بچه هاشون مامانی نمیکنن بلکه واسه همه بچه ها مامانن.

پس نتیجه گیری اینکه اگه ما خیلی خوب باشیم میتونیم به همه خوبی کنیم   اینجوری حداقل وجدانمون راحته و تو این دنیای سخت روزای خوبی رو در کنار هم میتونیم سپری کنیم.

خداکنه همیشه اینجوری بغل باشیم.

/ 0 نظر / 16 بازدید